× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ Szpital Wojewódzki

Oddział ginekologiczno-położniczy - Szpital wielospecjalistyczny

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

75-75-31-005
Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1